Offerte aanvragen

Sinds 1 september 2019 is er weer subsidie mogelijk op isolatieglas.

Er zijn echter wel voorwaarden voor het verkrijgen ervan, waaronder minimale hoeveelheid en dat er minimaal twee isolerende maatregelen genomen moeten worden. Deze voorwaarden en een rekentool kunt u vinden op de site van RVO

Hou er rekening mee dat u ook foto's moet aanleveren bij de aanvraag. Zie hiervoor de richtlijnen aanlevering beeldmateriaal.